Vil du arbejde som driftsplanlægger med udlægning af urørt skov i Naturstyrelsen? – fast stilling på hovedkontoret

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du en skovbrugsfaglig baggrund, og vil du være med til at skubbe på for at implementere Naturstyrelsens ny vision og dermed sikre og fremme biodiversiteten på statens arealer? Kunne du tænke dig at arbejde sammen med engagerede kolleger i et stærkt tværfagligt miljø og tæt på den naturpolitiske dagsorden? Så har vi måske jobbet til dig!

Naturstyrelsen har ca. 700 medarbejdere, hvoraf størstedelen er ansat på 16 lokale enheder rundt i landet. Som driftsplanlægger i Naturstyrelsen bliver du en del af kontoret Natur og Biodiversitet på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl. Hovedkontoret har til formål at understøtte styrelsens lokale enheder og sætte rammerne for forvaltningen. Vi omsætter de politiske ønsker til virkelighed - gennem planer og retningslinjer, og betjener politikerne med faglig rådgivning mv.

Sammen med andre medarbejdere på kontoret vil du få til opgave, at sikre den ny retning som er udstukket i styrelsens ny vision. For dit vedkommende bliver det særligt den nye retning i relation til planlægning af natur og biodiversitet på statens naturarealer. Jobbet som driftsplanlægger kræver kendskab til planlægning af naturforvaltning, projektledelse, økonomistyring, viden om biologiske processer i skov og lysåben natur, kendskab til relevante arter og deres krav til levesteder mv. Det er et job som kræver, at du har en god forståelse for politiske processer og kan samarbejde og finde løsninger i en indsats, hvor der er mange forskellige interessenter. Endvidere er det vigtigt, at du mestrer og er fortrolig med at formulere dig på skrift, har relevant erhvervserfaring og samtidig har god indsigt i, hvad det vil sige at arbejde som embedsmand.

Jobbet
For stillingen gælder, at opgaverne vil udvikle sig hen ad vejen, men du kan forvente, i samarbejde med andre, bl.a. at skulle arbejde med:

 • Udlæg af urørt skov på ca. 70.000 ha.
 • Forvaltningsplaner for urørt skov – du bliver det faglige omdrejningspunkt for en række forvaltningsplaner, hvor du sikrer retning, koordinering og kvalitet.
 • Hvis du har kvalifikationerne vil du få det overordnede økonomiansvar på udlægning af ca. 70.000 ha urørt skov med en samlet økonomi på + 50 mio. kr. årligt.
 • Den daglige forvaltning af ca. 210.000 ha naturarealer – sparre med de lokale enheder ift. arealforvaltning og driftsplanlægning eksempelvis omkring forvaltningstiltag for urørt skov herunder artsspecifikke indsatser, skovgræsning, græsningstryk, invasive arter, veteranisering af træer, strukturhugst, tilgroning, naturbeskyttelse mv.
 • Løbende udvikling af værktøjer til arealforvaltningen og planlægningen.
 • Sagsbehandling og ministerbetjening, hvor der, ofte med korte tidsfrister, skal leveres sager på et højt fagligt niveau.
Nogle af opgaverne skal du løse selvstændigt, men de fleste opgaver løses i samarbejde med dygtige kollegaer på hovedkontoret eller med kollegaer på de 16 lokale enheder. I Natur og Biodiversitet er vi en kontorchef, en teamleder og 13 medarbejdere. På kontoret arbejder vi med etablering af 15 naturnationalparker, udlæg af ca. 70.000 ha urørt skov på statens arealer, dyrevelfærd og jagt- og vildtforvaltning. Kontoret rummer en bred vifte af fagligheder - biologer, forstkandidater, naturforvaltere, jurist, dyrlæge m.fl.

Din profil
Vi søger en medarbejder, der har et godt kendskab til driftsplanlægning, skovforvaltning, økonomistyring og som har et bredt kendskab til dansk natur i almindelighed og skovforvaltning i særdeleshed, samtidigt med en god forståelse for at kunne kombinere den biologiske og praktiske viden til gode velovervejede løsninger.

Du skal være god til at samarbejde med dine kollegaer i teamet, enheden, styrelsens lokale enheder, andre styrelser og departementet, og så skal du have forståelse for, at gode resultater afhænger af gode processer.

Du skal kunne omsætte din faglighed til en helhedsorienteret prioritering af forskellige virkemidler.

Du vil få ansvar for en række centrale opgaver, og det er vigtigt, at du kan holde overblikket, organisere dine opgaver og sikre fremdrift.

Skriftlig kommunikation er en vigtig kompetence, og vi lægger vægt på, at du evner at formulere dig præcist. Du har gerne erfaring med at arbejde i et politisk system herunder erfaring med direktions- eller ministerbetjening.

Vi vil ved udvælgelse lægge vægt på:

 • Erfaring med arealforvaltning og i den sammenhæng afvejning af forskellige hensyn.
 • Minister/direktionsbetjening eller sagsbehandling i politiske organisationer.
 • At opgaver kan leveres til rette tid med den fornødne kvalitet.
 • At du er systematisk, samt har overblik og evnen til fastholde retning.
 • Erfaring med digitale værktøjer fx QGIS.
 • Samarbejde, relationsskabelse og en positiv stemning om opgaveløsningen både internt i organisationen og eksternt.
Vi forestiller os, at du er forstkandidat, naturforvalter eller har en lignende uddannelse der giver en god forståelse af driftsplanlægning, naturforvaltning og økonomistyring.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører eller i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen, Gøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Der er tale om en fast stilling og arbejdstiden er 37 timer pr. uge.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mads Jensen på tlf. nr. 41 28 14 06 eller teamleder Rune Hauskov Kristensen på tlf. nr. 20 80 48 32.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg stillingen” i stillingsopslaget. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 9. juni 2023.

Samtaler forventes afholdt i Randbøl den 22. juni 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Billund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Naturstyrelsen, C/O Gjøddinggård Førstballevej 2, 7183 Randbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169330&DepartmentId=6163&MediaId=3649&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840483

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet